Beleidsplan Stichting Reis met je Hart

Nomineer - Doneer - Inspireer

Voorwoord

In Nederland hebben 1 op de 6 (!) mensen moeite om een vakantie te betalen. Dit zijn ruim 2 miljoen mensen die bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven, (tijdelijk) zonder werk zitten, of de financiële gevolgen van een faillissement, of scheiding nog niet te boven zijn. Uitgaven voor vakantie zijn dan vaak niet mogelijk. Deze mensen kunnen bijna nooit echt uit de dagelijkse sleur stappen en hun batterij dus niet echt opladen………..

De ruim 12 jaar ervaring in de reisbranche hebben mij laten zien hoe veel positiefs vakantie doet met mensen, dus ook wat anderen missen. Dit is de basis waarom ik mij wil inzetten om mensen te helpen, die niet zelf in staat zijn een (korte) vakantie te betalen. Daarom heb ik in 2015 besloten echt invulling te geven aan een idee waar ik al langere tijd mee rond loop: de oprichting van de Stichting “Reis met je Hart”.

Reis met je Hart is geen traditionele stichting, maar een platform dat mensen in contact brengt met elkaar, de sociale cohesie vergroot en de gevoelens van eenzaamheid verkleint. De Stichting wil iedereen alert maken op haar omgeving, mensen bewuster maken van elkaar en de wederzijdse gunfactor vergroten. Zo worden naasten bijvoorbeeld betrokken bij de nominatie van wie een vakantie wordt gegund. Het credo van “Reis met je Hart” is dan ook: Nomineer, Doneer en Inspireer.
In 2016 hebben reisorganisaties en vakantiebedrijven massaal laten zien de doelstellingen van "Reis met je Hart" te steunen. Ik ben iedereen daar ontzettend dankbaar voor en kijk halsreikend uit naar de ontwikkelingen in 2017.

Hartelijke groeten,
Mila

Missie

De Stichting Reis met je Hart zet zich in voor mensen die door gebrek aan financiële middelen al langere tijd geen vakantie hebben kunnen genieten, maar die dit wel van harte gegund wordt door anderen uit hun omgeving. De stichting verzorgt een dagje uit of een vakantie. Dit doet zij door middel van gelden die opgebracht worden uit giften, schenkingen, erfenissen en steun in natura.

Reis met je Hart is een platform voor reizigers aan de ene kant en reisorganisaties en toeleveranciers aan de andere kant, die het samen mogelijk maken dat personen die het financieel niet kunnen, toch kunnen genieten van een welverdiende vakantie of dagje uit.

De Stichting Reis met je Hart geeft dit vorm op een manier die mensen bewuster maakt van elkaar, de maatschappelijke betrokkenheid vergroot en eenzaamheid verkleint op basis van de principes Nomineer, Doneer en Inspireer.

Nomineer iemand uit de directe omgeving die je een vakantie gunt.
Doneer en steun daarmee iemand die het echt gegund wordt er even tussenuit te gaan.
Inspireer door het delen van de verhalen van genomineerden.

Deze verhalen inspireren mensen om goed te doen en bij te dragen. Daarnaast wordt het belang van vakantie benadrukt. Een inspiratie voor vakantiegangers.

Doelstellingen

Van de ruim 2 miljoen mensen in Nederland die om financiële redenen niet op vakantie gaan en zich dus niet kunnen opladen is een nog groter gevaar, het gevoel van eenzaamheid. De Stichting Reis met je Hart stelt zich tot doel dit gevoel van eenzaamheid te verminderen door
- Mensen bewuster te maken van elkaar
- De wederzijdse gunfactor te vergroten
- De maatschappelijke betrokkenheid te vergroten

De Stichting wil mensen in beweging brengen om anderen een ‘hart onder de riem’ te steken, op basis van de principes Nomineer, Doneer en Inspireer.

Korte termijn doelstelling is om het eerste jaar (2016) voor zo’n 200 mensen een welverdiende vakantie te verzorgen. Een ogenschijnlijke druppel op de gloeiende plaat, maar zonder deze eerste stap…….
Voor 2017 stelt stichting Reis met je Hart zich tot doel om voor zo'n ongeveer 640 mensen (ca. 160 vakanties) een vakantie te verzorgen.

Waarom nu?

Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft, is verder toegenomen. In 2013 moesten 1,4 miljoen Nederlanders zien rond te komen van een laag inkomen. Dit zijn omgerekend ca. 726.000 huishoudens.
Armoede groeit al een paar jaar, dat melden het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoedesignalement 2014.

Maar naast bovengenoemde groep zijn er ook veel Nederlanders gedupeerd door de recessie die Nederland afgelopen jaren kende. Mensen verloren hun baan, gingen door economische tegenslag failliet met hun eigen bedrijf of konden na het afronden van hun studie niet aan een baan komen. Vele situaties die ertoe hebben bijgedragen dat ze geen financiele ruimte meer hebben voor bijvoorbeeld een vakantie.

Ondanks de toenemende individualisering, groeit de zogeneemde deeleconomie. Mensen hebben steeds meer de behoefte om goed te doen, maar zijn zich daarbij vaak niet bewust van situaties in hun directe omgeving en hun invloed daarop. Ook de reisbranche is aan het zoeken naar passende sociale initiatieven om te steunen als onderdeel van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), net als in andere sectoren.

De Stichting Reis met je Hart combineert alle drie. Mensen met financiele beperkingen kunnen op vakantie, anderen worden meer alert gemaakt op hun directe omgeving en partners uit de reisbranche wordt een passend initiatief geboden om zich mee te verbinden als onderdeel van hun MVO-strategie 

Waarom stichting REIS MET JE HART?

In Nederland gaan ca.12,7 miljoen mensen per jaar op vakantie naar binnen- en buitenland. Zij weten als geen ander hoe belangrijk vakantie is voor hen. Er even tussenuit, de batterij opladen, weg uit de dagelijkse sleur. Vakantie is ontspanning en nieuwe herinneringen maken, een beleving, vaak samen met vrienden en/of familie tijd voor elkaar hebben.

Zij kunnen zich als geen ander inleven in het gebrek dat diegenen hebben die niet op vakantie kunnen gaan.

De Stichting Reis met je Hart spreekt deze mensen aan de doelstelling te steunen. Er zijn in Nederland verschillende initiatieven die een soortgelijk doel nastreven. Het grote verschil met de Stichting Reis met je Hart is, dat Reis met je Hart een platform biedt waar mensen in contact komen met elkaar, omdat iedereen beseft hoe belangrijk vakantie is en dat elkaar gunt. Bovendien onderscheidt de Stichting zich op de volgende punten:

• Het geeft mensen controle over hun donatie en waar het naar toe gaat
• Het maakt mensen betrokken omdat het lokaal / persoonlijk is
• Het gaat over echte mensen en geld verdwijnt niet in anonieme pot
• Een kleine bijdrage kan al het verschil maken.

Wie zijn er betrokken?

De Stichting Reis met je Hart richt zich op:
- Genomineerden
- Vakantiegangers
- Reisorganisaties
- Sponsoren
- Vrijwilligers

Genomineerden
De Stichting richt zich op mensen die het financieel moeilijk hebben en daardoor geruime tijd geen vakantie meer hebben genoten maar het wel gegund is door hun (directe) omgeving. Denk aan:
- alleenstaande ouder
- weduwe/weduwnaar
- schoolverlater zonder zicht op baan
- gezin onder armoedegrens
- zelfstandige ondernemer met langere periode tegenslag
- ZZP-ers zonder opdrachten
- In ‘WAO gekorte’ ouderen
- bijstandontvangers
- etc.

Deze mensen worden genomineerd door hun directe omgeving zoals familie, vrienden, kennissen maar ook buren. De feedback die gegeven wordt na een genoten vakantie zal anderen inspireren.

Vakantiegangers
De vakantieganger wordt gevraagd iemand uit zijn/haar directe omgeving iemand te nomineren. De nominator zal gestimuleerd worden het verhaal te delen in zijn/haar eigen sociale netwerk om zo meer donaties te werven. Daarnaast worden vakantiegangers tijdens de orientatie of het boeken van een vakantie danwel tijdens het afsluiten van een reis- / annuleringsverzekering gevraagd de Stichting te steuenen d.m.v. een donatie.

Reisorganisaties
Reisorganisaties, maar bijvoorbeeld ook ander organisaties in de reisbranche zoals vervoersbedrijven, reisverzekeraars en andere toeleveranciers, kunnen d.m.v. sponsorship in geld en/of natura de stichting steunen. Bijdragen kan op verschillende manieren. Hierbij enkele voorbeelden:
• Eenmalige gift
• Jaarlijkse financiele bijdrage
• Vast bedrag per gemaakte boeking of transactie
• Vast percentage per gemaakte boeking of transactie
• X aantal gratis vakanties / reizen / stoelen per afgesproken tijdsvak
• Vast bedrag per doorklik via een banner op de boekingsbevestigingspagina
• Vast percentage per doorklik via een banner op de boekingsbevestigingspagina
• Inkoopafspraken
• En allerlei varianten en combinaties hierop

Sponsoren en partners
Ook organisaties buiten de reisbranche kunnen zich associeren met de Stichting d.m.v. donaties. Het maatschappelijk verantwoord karakter van de Stichting zal van waarde zijn voor de sponsoren. In ruil voor deze samenwerking krijgen de sponsoren en partners positieve aandacht en worden de sponsoren en partners zichtbaar door exposure in pers en media.
Denk hierbij aan: website, social media (gedeelde content), nieuwsbrieven, online video's, maar ook kranten, tijdschriften en dagbladen.

Vrijwilligers
De Stichting zal ook haar eigen interne organistatie op een maatschappelijk verantwoorde manier inrichten. Zo biedt Reis met je Hart waar mogelijk sociale werkplekken aan aan bijvoorbeeld herintreders die zich ook in eerste instantie als vrijwilliger kunnen inzetten voor de Stichting.

Hoe werkt Reis met je Hart?

Reis met je Hart is een online platform waar vakantiegangers en mensen in financiële nood elkaar ‘ontmoeten’.

Nomineer
Op de website van Reis met je Hart worden verhalen gedeeld van mensen die zich zelf geen vakantie kunnen veroorloven, maar het wel gegund wordt. Een kennis, vriend of familielid heeft zelf iemand uit zijn/haar directe omgeving genomineerd en vertelt het persoonlijke verhaal van diegene en motiveert daarbij waarom iemand een verzorgde vakantie verdient.

Recht en privacy

Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van inkomen of onvermogen op te vragen. Dit kan in de vorm van een Vivalt-verklaring, aanslagbiljet van de belasting of een verklaring schuldsanering zijn. 

 

Wanneer wij persoonlijke informatie ontvangen, zullen wij deze informatie te allen tijde vertrouwelijk verwerken conform de nationale privacywet.

Doneer
Elke bezoeker van de website Reis met je Hart wordt aangespoord de stichting te steunen. De bezoekers kunnen dit op verschillende manieren doen:
• Zij kunnen verhalen van genomineerden ‘een warm hart toedragen’ (liken) waardoor de kans op een volledige vakantie voor deze nominatie toeneemt
• Zij kunnen zelf iemand uit hun omgeving nomineren, en motiveren waarom diegene(n) een vakantie verdient
• Zij kunnen aan een verhaal van een genomineerde een gift toekennen (donatie)
• Zij kunnen bij een van de aangesloten reisorganisaties boeken en een vast bedrag / percentage gaat automatisch naar de stichting
• Zij kunnen een anoniem bedrag doneren aan de stichting die ten goede komt aan deze doelgroep
• Zij kunnen een verhaal van een genomineerde delen via hun sociale netwerk

Maatschappelijke betrokkenheid wordt vergroot door op een laagdrempelige, eenvoudige manier een goede daad te doen om hun directe medemens te steunen. De zichtbaarheid en waardering van deze goede daad vergroot de symphatie in hun directe omgeving en geeft direct een goed gevoel. Dit werkt aanstekelijk en zal zich als een olievlek verspreiden (via o.a.Social Media).

Inspireer
Het vliegwieleffect is nog groter, omdat er aan de andere kant ’kandidaten’ genomineerd en gedeeld kunnen worden via Social Media. Dit Human Interest aspect is onmisbaar voor de continuiteit van de stichting. De gunfactor speelt hierbij een cruciale rol. Door met elkaar een concreet en zichtbaar doel te steunen, namelijk het helpen van een persoon of gezin, wordt men bewuster van elkaars situatie. De saamhorigheid draagt bij aan het verkleinen van de eenzaamheid.

Organisatiestructuur

Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en dient primair het belang van de Stichting Reis met je Hart in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Het bestuur van de stichting Reis met je Hart bestaat uit Onno Bodlaender (voorzitter), Harco Enting (secretaris) en Hans Verheesen (penningmeester).
De leden van het orgaan dat het beleid bepaalt ontvangen voor de in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen vacatiegeld.

Medewerkers en stagiaires
Om de operatie te kunnen draaien zal de stichting een aantal vaste medewerkster in dienst nemen die vanaf de opstartfase 4 dagen per week in dienst is. De stichting zal zich lenen als sociale werkplaats, waar deze medewerksters een re-integratietraject kunnen starten vanuit een WAJONG of WIA uitkering. Dit past mooi in het sociaal duurzame karakter van de stichting. Daarnaast heeft de stichting ruimte voor aanvankelijk 2 stagiaires, die o.a. de operationele en marketing werkzaamheden onder begeleiding zullen oppakken. Naar mate de stichting meer nominaties ontvangt, zullen er meer medewerkers aangenomen worden

Vrijwilligers
Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor de stichting. Een belangrijke vrijwilliger in de opstartfase is Rens Merkelbach. Hij is presentator van beroep met een grote interesse voor zijn medemensen. Rens verzorgt grotendeels is verhalen verteller, interviewer en entertainer voor een aantal van onze reizen. Vanaf Q3 2015 zal hij 1 dag per week op kantoor aanwezig zijn om mee te helpen bij het oprichten van de operatie.

REIS MET JE HART maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij REIS MET JE HART.