Reiswerk

Nieuws

Het team van Reiswerk en de community reiswerk.nl is er voor iedereen die in de reisbranche werkt, of dat van plan is te gaan doen. Zij werken aan voldoende toekomstbestendige professionals in de reisbranche. Ze bieden informatie, tools en een platformfunctie voor (aankomende) reisprofessionals en voeren projecten uit op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, leren en employability, arbeidszaken en de voorlichting over de cao reisbranche. Reiswerk is het samenwerkingsverband van werkgevers (branchevereniging ANVR) en werknemers (vakbonden FNV bondgenoten, CNV dienstenbond en De Unie) in de reisbranche.

Preferred partners
anvr anbi