Financiële verantwoording

Hoe is het geregeld binnen de stichting?

Stichting Reis met je Hart ontvangt geen overheidssubsidies en is volledig afhankelijk van giften in geld of natura.
Bij sponsoring in natura dient vooral gedacht te worden aan (reis)organisaties, vervoersbedrijven en toeleveranciers die reizen of reisonderdelen (denk aan bedden, vliegtuigstoelen, verzorging etc.) ter beschikking stellen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle netto opbrengsten uit donaties, erfenissen en de commerciële activiteiten van de stichting (met name marketingactiviteiten) komen ten goede aan het gestelde algemeen belang.

De giften worden gevraagd bij vakantiegangers enerzijds en (reis)organisaties en sponsoren anderzijds.

cbf erkend

Stichting REIS MET JE HART heeft het CBF keurmerk.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl. 2 Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoen. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbaak voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van (lokale) overheden. Voor meer informatie: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.

anbi

Stichting REIS MET JE HART heeft de ANBI status.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

De jaarrekeningen vind je hier:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Het jaarverslag van activiteiten vind je hier:
2015
2016
2017
2018
2020
2021

Voor het uitgebreide beleidsplan, klik hier.
Voor de statuten, klik hier.
Heb je hier vragen over, mail ons dan: info@reismetjehart.nl

Preferred partners
anvr anbi