Reis met je Hart Mila's Way

Reis met je Hart met 12 gezinnen naar Port Zélande

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door:

Genieten op het mooie Texel

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door:

Anita

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door:

Reis met je Hart met gezinnen naar Center Parcs de Kempervennen

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door:

Gun iemand een vakantie

Iedereen kan helpen!

Heel veel mensen gaan graag op vakantie, maar lang niet iedereen heeft die luxe. Door financiële problemen kunnen zij zich een vakantie vaak niet veroorloven. Toch weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om er even tussenuit te gaan. Reis met je Hart zet zich in voor deze mensen. Door het geven van een stukje geluk, kunnen zij de vaak zorgelijke realiteit beter trotseren. Lees hier alle reisverhalen.

Hoe kun jij helpen?

Nomineer iemand of doneer
Ken jij iemand die een gratis vakantie verdient?

Vertel ons het verhaal van de persoon die volgens jou een zorgeloze vakantie of dagje weg is gegund.

Nomineer nu iemand
Wie gun jij een zorgeloze vakantie?

Al met een kleine bijdrage kun jij ervoor zorgen dat iemand die het zelf niet kan veroorloven toch van een verzorgde vakantie kan genieten.

Steun nu iemand
Deel een stukje geluk en laat je inspireren.

Zij kregen een vakantie via Reis met je Hart en vertellen wat het voor hen betekend heeft. Lees en deel de verhalen en vergroot de gunfactor.

Lees de verhalen
#Reismetjehart

Stichting Reis met je Hart

Stichting Reis met je Hart zet zich in voor mensen die door gebrek aan financiële middelen al langere tijd niet van een vakantie hebben kunnen genieten, maar die dit van harte gegund wordt door anderen uit hun omgeving.

Reis met je Hart wil mensen bewuster maken van elkaar en wil de wederzijdse gunfactor en maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Daarnaast wil de stichting eenzaamheid juist verkleinen. Door het geven van een stukje geluk, kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben de realiteit beter aan. Een verzorgde vakantie zorgt er bovendien voor dat zij even uit hun dagelijkse omgeving worden gehaald en dichter bij zichzelf en hun naasten komen te staan. Zo kunnen zij hun batterij beter opladen om de, vaak zorgelijke, uitdagingen beter te kunnen trotseren.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving aan wie een vakantie echt gegund is. Reis met je Hart vraagt je om hun (en jouw) verhaal te delen zodat wij kunnen helpen met het verzorgen van een vakantie. Daarbij wordt aan alle aspecten gedacht; de reis naar de plaats van bestemming, het verblijf, de verzorging, excursies en eventueel extra zakgeld.
De stichting draagt de ANBI status, maar wordt niet gesubsidieerd door de overheid en is volledig afhankelijk van giften van vakantiegangers. Daarnaast zijn er een aantal (reis)organisaties en sponsoren die zich inzetten om de vakanties mogelijk te maken.

Ken jij iemand nomineer hem of haar dan of steun in de vorm van een donatie.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Nomineren

Aangezien we zoveel mogelijk verschillende families willen helpen, en we veel mensen de kans willen geven om zich bij ons aan te melden, kunt u slechts 1 maal in aanmerking komen voor een vakantie bij Reis Met Je Hart.

Wil jij je nominatie intrekken, stuur ons dan een mailtje naar info@reismetjehart.nl onder vermelding van jouw naam en die van de genomineerde.

Een nominatie die is goedgekeurd door de redactie van REIS MET JE HART zal na akkoord van de genomineerde ca. 6 weken online staan.

Wijzigingen aan een reeds ingezonden nominatie kan je mailen naar info@reismetjehart.nl. Vermeld dan duidelijk jouw naam en de naam van de genomineerde en de gewenste aanpassing.

Na inzending zal er contact opgenomen worden met de genomineerde kanshebber. Een nominatieformulier wordt binnen 5-8 werkdagen in behandeling genomen. De nominator zal binnen 8-10 werkdagen een terugkoppeling kunnen verwachten.

Doneren

Het is niet mogelijk om anoniem te nomineren. De reden hiervoor is dat REIS MET JE HART door de nominaties juist de maatschappelijke betrokkenheid wil vergroten.

Ja, dat kan voor donaties vanaf 250 euro. Je hoeft dan ook niet via de site te doneren. Als je een factuur wilt ontvangen voor de administratie, stuur dan even een mailtje naar info@reismetjehart.nl met de naam van je bedrijf, adres en de hoogte van het te doneren bedrag en wij zorgen dat je een factuur ontvangt voor de donatie.

Stichting REIS MET JE HART heeft de ANBI-status, dus donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bepaald bedrag. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Stichting REIS MET JE HART zal nooit eigenmachtig, zonder uw voorafgaande toestemming, dit bedrag verhogen. Is er niettemin een verkeerd bedrag geïnd, laat ons dit weten en wij storten het terug op uw rekening.

REIS MET JE HART heeft steun vanuit het bedrijfsleven hard nodig om kanshebbers een stukje geluk te geven in de vorm van een dagje uit of vakantie. Kijk naar de mogelijkheden of neem contact op.

Organisatie

Stichting REIS MET JE HART is zelf geen reisorganisatie of touroperator.

De stichting verzameld donaties en sponsorgelden en brengt de genomineerde in contact met gerenommeerde reisorganisaties die de reis verzorgen.

Stichting REIS MET JE HART heeft een ANBI status met RSIN nummer 8555.87.465.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen;
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen;
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan;
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Een stichting met een ANBI status verplicht zich o.a. financiële verantwoording af te leggen op internet, en wel binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar. Stichting REIS MET JE HART is in oktober 2015 opgericht; het eerste jaarverslag kan hier gevonden worden.

Klachten over de stichting REIS MET JE HART van welke aard ook, kunt u aan ons doorgeven per e-mail, telefoon of brief. Op uw klacht wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst gereageerd. Uiterlijk acht weken na ontvangst is uw klacht geheel door ons afgehandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Stichting REIS MET JE HART gaat zorgvuldig om met vastgelegde persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer. Zij houdt zich aan de in Nederland geldende wettelijke regelingen, waaronder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Ook houdt de stichting REIS MET JE HART zich aan de gedragscode van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), de branchevereniging van goede doelen organisaties. De stichting REIS MET JE HART stelt adresbestanden of andere gegevens uit de donateuradministratie niet beschikbaar aan derden.

Preferred partners
anvr anbi