Deze mensen kun je steunen Bekijk alle 369 nominaties

Gezinsspecial 2022

Mede mogelijk gemaakt door o.a.:

Verzamelverslag de Krim Zomer 2022

Mede mogelijk gemaakt door o.a.:

Anita

Mede mogelijk gemaakt door o.a.:

Gun iemand een vakantie

Iedereen kan helpen!

Heel veel mensen gaan graag op vakantie, maar lang niet iedereen heeft die luxe. Door financiële problemen kunnen zij zich een vakantie vaak niet veroorloven. Toch weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om er even tussenuit te gaan. Reis met je Hart zet zich in voor deze mensen. Door het geven van een stukje geluk, kunnen zij de vaak zorgelijke realiteit beter trotseren. Lees hier alle reisverhalen.

Hoe kun jij helpen?

Nomineer iemand of doneer

Nomineer

Ken jij iemand die een gratis vakantie verdient?

Vertel ons het verhaal van de persoon die volgens jou een zorgeloze vakantie of dagje weg is gegund.                

 Nomineer nu iemand

Doneer

Wie gun jij een zorgeloze vakantie?


Al met een kleine bijdrage kun jij ervoor zorgen dat iemand die het zelf niet kan veroorloven toch van een verzorgde vakantie kan genieten.

Steun nu iemand

Inspireer

Deel een stukje geluk en laat je inspireren.

Zij kregen een vakantie via Reis met je Hart en vertellen wat het voor hen betekend heeft. Lees en deel de verhalen en vergroot de gunfactor. 

Lees de verhalen

Stichting Reis met je Hart

Stichting Reis met je Hart zet zich in voor mensen die door gebrek aan financiële middelen al langere tijd niet van een vakantie hebben kunnen genieten, maar die dit van harte gegund wordt door anderen uit hun omgeving.

Reis met je Hart wil mensen bewuster maken van elkaar en wil de wederzijdse gunfactor en maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Daarnaast wil de stichting eenzaamheid juist verkleinen. Door het geven van een stukje geluk, kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben de realiteit beter aan. Een verzorgde vakantie zorgt er bovendien voor dat zij even uit hun dagelijkse omgeving worden gehaald en dichter bij zichzelf en hun naasten komen te staan. Zo kunnen zij hun batterij beter opladen om de, vaak zorgelijke, uitdagingen beter te kunnen trotseren.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving aan wie een vakantie echt gegund is. Reis met je Hart vraagt je om hun (en jouw) verhaal te delen zodat wij kunnen helpen met het verzorgen van een vakantie. Daarbij wordt aan alle aspecten gedacht; de reis naar de plaats van bestemming, het verblijf, de verzorging, excursies en eventueel extra zakgeld.
De stichting draagt de ANBI status, maar wordt niet gesubsidieerd door de overheid en is volledig afhankelijk van giften van vakantiegangers. Daarnaast zijn er een aantal (reis)organisaties en sponsoren die zich inzetten om de vakanties mogelijk te maken. 

Ken jij iemand nomineer hem of haar dan of steun in de vorm van een donatie.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Nomineren

Wat gebeurt er met mijn nominatie?

Na ontvangst van het nominatieformulier zal er contact opgenomen worden met de genomineerde. Het ingezonden verhaal zal geverifieerd worden en de werkwijze en voorwaarden van deelname van Reis met je Hart zal worden uitgelegd. Na goedkeuring van de genomineerde, zal het verhaal online gepubliceerd worden op de website van Reis met je Hart. De nominator zal een e-mail ontvangen met een link naar het verhaal en de mogelijkheid om dit te delen via haar/zijn eigen sociale netwerk om zo een oproep te doen om zoveel mogelijk te doneren.

Hoe nomineer ik iemand?

Je kan iemand nomineren via het nominatieformulier.

Mag ik iedereen nomineren?
Iedereen die vanwege financiële nood langere tijd niet op vakantie is geweest, maar wie dit van Harte gegund wordt, mag genomineerd worden.
Kan ik ook mezelf nomineren?

Helaas kan je jezelf niet nomineren. Het is de bedoeling dat je iemand aandraagt die je van Harte een vakantie gunt, maar die zich dit zelf vanwege financiële situatie helaas niet kan veroorloven.

Wat zijn de kosten van een nominatie?

Voor elke nominatie wordt een eigen bijdrage (donatie) gevraagd van minimaal €15. Hiermee waarborgen we de oprechtheid en de kwaliteit. Reis met je Hart kan zich hiervoor inzetten om ten minste iedereen te verrassen met een dagje uit of vakantie. Natuurlijk ben je vrij om je eigen bijdrage te verhogen naar een ander gewenst bedrag.

Doneren

Hoe kan ik doneren?

Doneren aan stichting Reis met je Hart kan op verschillende manieren. Je kan een bedrag doneren aan de stichting. Daarnaast kan je een persoonlijk verhaal steunen in de zin van een donatie. Lees hier alle verhalen en klik op de button 'Doneer'. 

Wat gebeurt er met mijn donatie?

Stichting Reis met je Hart streeft ernaar om alle opbrengsten die vanuit giften komen 1 op 1 ten goede te doen komen aan de kanshebbers, diegene(n) die een vakantie van Harte gegund wordt. De operatie zelf zal bekostigd worden door marketingopbrengsten en sponsorgelden van branchevreemde organisaties.

Waar worden de vakanties van betaald?

Stichting REIS MET JE HART ontvangt geen overheidsubsidies en is volledig afhankelijk van giften van donateurs en sponsoren.

Is het mogelijk om te collecteren?

In principe collecteert REIS MET JE HART niet. Wel is het mogelijk om op eigen initiatief een actie op te zetten en geld in te zamelen. Wil je collecteren namens REIS MET JE HART, neem dan contact op met ons kantoor.

Hoe kan ik vanuit mijn bedrijf bijdragen?

REIS MET JE HART heeft steun vanuit het bedrijfsleven hard nodig om kanshebbers een stukje geluk te geven in de vorm van een dagje uit of vakantie. Kijk naar de mogelijkheden of neem contact op.

Organisatie

Hoe komt de stichting aan inkomsten?

De inkomsten komen uit giften van particulieren, van loterijen en bedrijven; REIS MET JE HART ontvangt geen geld van de overheid.

Hoe wordt er met mijn persoonlijke gegevens omgegaan?

Stichting REIS MET JE HART gaat zorgvuldig om met vastgelegde persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer. Zij houdt zich aan de in Nederland geldende wettelijke regelingen, waaronder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Ook houdt de stichting REIS MET JE HART zich aan de gedragscode van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), de branchevereniging van goede doelen organisaties. De stichting REIS MET JE HART stelt adresbestanden of andere gegevens uit de donateuradministratie niet beschikbaar aan derden.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Klachten over de stichting REIS MET JE HART van welke aard ook, kunt u aan ons doorgeven per e-mail, telefoon of brief. Op uw klacht wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst gereageerd. Uiterlijk acht weken na ontvangst is uw klacht geheel door ons afgehandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

Een stichting met een ANBI status verplicht zich o.a. financiële verantwoording af te leggen op internet, en wel binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar. Stichting REIS MET JE HART is in oktober 2015 opgericht; het eerste jaarverslag kan hier gevonden worden. 

Wat houdt de ANBI status precies in?

Stichting REIS MET JE HART heeft een ANBI status met RSIN nummer 8555.87.465.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen;
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen;
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan;
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

 

REIS MET JE HART maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij REIS MET JE HART.