Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Heb jij een vraag? Dan helpen wij je graag met het vinden van een antwoord. Zie hieronder de lijst met veelgestelde vragen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Mail je vraag dan naar info@reismetjehart.nl.

Nomineren

Aangezien we zoveel mogelijk verschillende families willen helpen, en we veel mensen de kans willen geven om zich bij ons aan te melden, kunt u slechts 1 maal in aanmerking komen voor een vakantie bij Reis Met Je Hart.

Wil jij je nominatie intrekken, stuur ons dan een mailtje naar info@reismetjehart.nl onder vermelding van jouw naam en die van de genomineerde.

Een nominatie die is goedgekeurd door de redactie van REIS MET JE HART zal na akkoord van de genomineerde ca. 6 weken online staan.

Wijzigingen aan een reeds ingezonden nominatie kan je mailen naar info@reismetjehart.nl. Vermeld dan duidelijk jouw naam en de naam van de genomineerde en de gewenste aanpassing.

Na inzending zal er contact opgenomen worden met de genomineerde kanshebber. Een nominatieformulier wordt binnen 5-8 werkdagen in behandeling genomen. De nominator zal binnen 8-10 werkdagen een terugkoppeling kunnen verwachten.

Stichting Reis met je Hart wil graag kanshebbers zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is het belangrijk dat wij een zo goed mogelijk beeld hebben van de situatie en de wensen.

Voor elke nominatie wordt een eigen bijdrage (donatie) gevraagd van minimaal €15. Hiermee waarborgen we de oprechtheid en de kwaliteit. Reis met je Hart kan zich hiervoor inzetten om ten minste iedereen te verrassen met een dagje uit of vakantie. Natuurlijk ben je vrij om je eigen bijdrage te verhogen naar een ander gewenst bedrag.

Helaas kan je jezelf niet nomineren. Het is de bedoeling dat je iemand aandraagt die je van Harte een vakantie gunt, maar die zich dit zelf vanwege financiële situatie helaas niet kan veroorloven.

Iedereen die vanwege financiële nood langere tijd niet op vakantie is geweest, maar wie dit van Harte gegund wordt, mag genomineerd worden.

Je kan iemand nomineren via het nominatieformulier.

Doneren

Het is niet mogelijk om anoniem te nomineren. De reden hiervoor is dat REIS MET JE HART door de nominaties juist de maatschappelijke betrokkenheid wil vergroten.

Ja, dat kan voor donaties vanaf 250 euro. Je hoeft dan ook niet via de site te doneren. Als je een factuur wilt ontvangen voor de administratie, stuur dan even een mailtje naar info@reismetjehart.nl met de naam van je bedrijf, adres en de hoogte van het te doneren bedrag en wij zorgen dat je een factuur ontvangt voor de donatie.

Stichting REIS MET JE HART heeft de ANBI-status, dus donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bepaald bedrag. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Stichting REIS MET JE HART zal nooit eigenmachtig, zonder uw voorafgaande toestemming, dit bedrag verhogen. Is er niettemin een verkeerd bedrag geïnd, laat ons dit weten en wij storten het terug op uw rekening.

REIS MET JE HART heeft steun vanuit het bedrijfsleven hard nodig om kanshebbers een stukje geluk te geven in de vorm van een dagje uit of vakantie. Kijk naar de mogelijkheden of neem contact op.

Organisatie

Stichting REIS MET JE HART is zelf geen reisorganisatie of touroperator.

De stichting verzameld donaties en sponsorgelden en brengt de genomineerde in contact met gerenommeerde reisorganisaties die de reis verzorgen.

Stichting REIS MET JE HART heeft een ANBI status met RSIN nummer 8555.87.465.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen;
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen;
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan;
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Een stichting met een ANBI status verplicht zich o.a. financiële verantwoording af te leggen op internet, en wel binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar. Stichting REIS MET JE HART is in oktober 2015 opgericht; het eerste jaarverslag kan hier gevonden worden.

Klachten over de stichting REIS MET JE HART van welke aard ook, kunt u aan ons doorgeven per e-mail, telefoon of brief. Op uw klacht wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst gereageerd. Uiterlijk acht weken na ontvangst is uw klacht geheel door ons afgehandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Stichting REIS MET JE HART gaat zorgvuldig om met vastgelegde persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer. Zij houdt zich aan de in Nederland geldende wettelijke regelingen, waaronder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Ook houdt de stichting REIS MET JE HART zich aan de gedragscode van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), de branchevereniging van goede doelen organisaties. De stichting REIS MET JE HART stelt adresbestanden of andere gegevens uit de donateuradministratie niet beschikbaar aan derden.Preferred partners
anvr anbi