Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Heb jij een vraag? Dan helpen wij je graag met het vinden van een antwoord. Zie hieronder de lijst met veelgestelde vragen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Mail je vraag dan naar info@reismetjehart.nl.

Nomineren

Wat gebeurt er met mijn nominatie?

Na ontvangst van het nominatieformulier zal er contact opgenomen worden met de genomineerde. Het ingezonden verhaal zal geverifieerd worden en de werkwijze en voorwaarden van deelname van Reis met je Hart zal worden uitgelegd. Na goedkeuring van de genomineerde, zal het verhaal online gepubliceerd worden op de website van Reis met je Hart. De nominator zal een e-mail ontvangen met een link naar het verhaal en de mogelijkheid om dit te delen via haar/zijn eigen sociale netwerk om zo een oproep te doen om zoveel mogelijk te doneren.

Hoe nomineer ik iemand?

Je kan iemand nomineren via het nominatieformulier.

Mag ik iedereen nomineren?
Iedereen die vanwege financiële nood langere tijd niet op vakantie is geweest, maar wie dit van Harte gegund wordt, mag genomineerd worden.
Kan ik ook mezelf nomineren?

Helaas kan je jezelf niet nomineren. Het is de bedoeling dat je iemand aandraagt die je van Harte een vakantie gunt, maar die zich dit zelf vanwege financiële situatie helaas niet kan veroorloven.

Wat zijn de kosten van een nominatie?

Voor elke nominatie wordt een eigen bijdrage (donatie) gevraagd van minimaal €15. Hiermee waarborgen we de oprechtheid en de kwaliteit. Reis met je Hart kan zich hiervoor inzetten om ten minste iedereen te verrassen met een dagje uit of vakantie. Natuurlijk ben je vrij om je eigen bijdrage te verhogen naar een ander gewenst bedrag.

Waarom wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor een nominatie?

Met een eigen bijdrage (donatie) van minimaal €15 waarborgt Reis met je Hart de oprechtheid en kwaliteit van de inzendingen en kan de stichting ervoor zorgen dat iedere inzending verrast kan worden met een dagje uit of vakantie. Natuurlijk ben je vrij om je eigen bijdrage te verhogen naar een ander gewenst bedrag.

Waarom moet ik zoveel gegevens invullen?

Stichting Reis met je Hart wil graag kanshebbers zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is het belangrijk dat wij een zo goed mogelijk beeld hebben van de situatie en de wensen.

Ik heb een nominatieformulier ingezonden, wanneer kan ik reactie verwachten?

Na inzending zal er contact opgenomen worden met de genomineerde kanshebber. Een nominatieformulier wordt binnen 5-8 werkdagen in behandeling genomen. De nominator zal binnen 8-10 werkdagen een terugkoppeling kunnen verwachten.

Hoe kan ik een wijziging aan een reeds ingezonden nominatie doorgeven

Wijzigingen aan een reeds ingezonden nominatie kan je mailen naar info@reismetjehart.nl. Vermeld dan duidelijk jouw naam en de naam van de genomineerde en de gewenste aanpassing.

Hoeveel tijd staat mijn ingezonden verhaal op de website (online)

Een nominatie die is goedgekeurd door de redactie van REIS MET JE HART zal na akkoord van de genomineerde ca. 6 weken online staan.

Ik heb een nominatie formulier ingezonden, maar hoe kan ik deze intrekken?

Wil jij je nominatie intrekken, stuur ons dan een mailtje naar info@reismetjehart.nl onder vermelding van jouw naam en die van de genomineerde.

Mag ik nog een keer op vakantie

Aangezien we zoveel mogelijk verschillende families willen helpen, en we veel mensen  de kans willen geven om zich bij ons aan te melden, kunt u slechts 1 maal in aanmerking komen voor een vakantie bij Reis Met Je Hart.

Doneren

Hoe kan ik doneren?

Doneren aan stichting Reis met je Hart kan op verschillende manieren. Je kan een bedrag doneren aan de stichting. Daarnaast kan je een persoonlijk verhaal steunen in de zin van een donatie. Lees hier alle verhalen en klik op de button 'Doneer'. 

Wat gebeurt er met mijn donatie?

Stichting Reis met je Hart streeft ernaar om alle opbrengsten die vanuit giften komen 1 op 1 ten goede te doen komen aan de kanshebbers, diegene(n) die een vakantie van Harte gegund wordt. De operatie zelf zal bekostigd worden door marketingopbrengsten en sponsorgelden van branchevreemde organisaties.

Waar worden de vakanties van betaald?

Stichting REIS MET JE HART ontvangt geen overheidsubsidies en is volledig afhankelijk van giften van donateurs en sponsoren.

Is het mogelijk om te collecteren?

In principe collecteert REIS MET JE HART niet. Wel is het mogelijk om op eigen initiatief een actie op te zetten en geld in te zamelen. Wil je collecteren namens REIS MET JE HART, neem dan contact op met ons kantoor.

Hoe kan ik vanuit mijn bedrijf bijdragen?

REIS MET JE HART heeft steun vanuit het bedrijfsleven hard nodig om kanshebbers een stukje geluk te geven in de vorm van een dagje uit of vakantie. Kijk naar de mogelijkheden of neem contact op.

Er is een verkeerd bedrag van mijn rekening geschreven. Wat kan ik doen?

Stichting REIS MET JE HART zal nooit eigenmachtig, zonder uw voorafgaande toestemming, dit bedrag verhogen. Is er niettemin een verkeerd bedrag geïnd, laat ons dit weten en wij storten het terug op uw rekening.

Zijn donaties fiscaal aftrekbaar?

Stichting REIS MET JE HART heeft de ANBI-status, dus donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bepaald bedrag. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Kun je als bedrijf ook een factuur ontvangen voor je donatie?

Ja, dat kan voor donaties vanaf 250 euro. Je hoeft dan ook niet via de site te doneren. Als je een factuur wilt ontvangen voor de administratie, stuur dan even een mailtje naar info@reismetjehart.nl met de naam van je bedrijf, adres en de hoogte van het te doneren bedrag en wij zorgen dat je een factuur ontvangt voor de donatie.

Kan ik ook anoniem doneren

Het is niet mogelijk om anoniem te nomineren. De reden hiervoor is dat REIS MET JE HART door de nominaties juist de maatschappelijke betrokkenheid wil vergroten.

Organisatie

Hoe komt de stichting aan inkomsten?

De inkomsten komen uit giften van particulieren, van loterijen en bedrijven; REIS MET JE HART ontvangt geen geld van de overheid.

Hoe wordt er met mijn persoonlijke gegevens omgegaan?

Stichting REIS MET JE HART gaat zorgvuldig om met vastgelegde persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer. Zij houdt zich aan de in Nederland geldende wettelijke regelingen, waaronder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Ook houdt de stichting REIS MET JE HART zich aan de gedragscode van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), de branchevereniging van goede doelen organisaties. De stichting REIS MET JE HART stelt adresbestanden of andere gegevens uit de donateuradministratie niet beschikbaar aan derden.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Klachten over de stichting REIS MET JE HART van welke aard ook, kunt u aan ons doorgeven per e-mail, telefoon of brief. Op uw klacht wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst gereageerd. Uiterlijk acht weken na ontvangst is uw klacht geheel door ons afgehandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

Een stichting met een ANBI status verplicht zich o.a. financiële verantwoording af te leggen op internet, en wel binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar. Stichting REIS MET JE HART is in oktober 2015 opgericht; het eerste jaarverslag kan hier gevonden worden. 

Wat houdt de ANBI status precies in?

Stichting REIS MET JE HART heeft een ANBI status met RSIN nummer 8555.87.465.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen;
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen;
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan;
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

 

Wie verzorgt de reizen?

Stichting REIS MET JE HART is zelf geen reisorganisatie of touroperator.

De stichting verzameld donaties en sponsorgelden en brengt de genomineerde in contact met gerenommeerde reisorganisaties die de reis verzorgen.

 

REIS MET JE HART maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij REIS MET JE HART.